PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
- dekretacja i księgowanie dokumentów, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
- sprawdzanie dokumentów pod kątem formalnym, tworzenie planu kont,
- obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT,
- sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i  wyposażenie,
-sporządzanie sprawozdań do GUS,
- przygotowywanie listy płac,
- przygotowywanie rozliczeń  do ZUS,
- reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym.

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
- wprowadzanie  zapisów do  księgi przychodów i rozchodów,
- przygotowywanie i informowanie o zaliczkach na podatek PIT-5,  PIT-5L,
- przygotowywanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT oraz  VAT-UE,
- prowadzenie rejestrów Vat zakupu i sprzedaży  dla celów podatku od towarów i usług,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
- przygotowywanie zeznań rocznych,
- przygotowywanie listy płac oraz  rozliczeń  do ZUS,
- reprezentowanie  Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS.

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
- dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
- wyliczanie wysokości podatku objętego ryczałtem,
- przygotowywanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT oraz  VAT-UE,
- prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług,
- przygotowywanie zeznań rocznych,
- reprezentowanie  Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS.